AVANTAJELE FOLOSIRII MEDIERII ÎN PROCESUL PENAL

 

 

 

 

AVANTAJELE FOLOSIRII MEDIERII ÎN PROCESUL PENAL:
Pentru partea vătămată:
– timp mult mai scurt pentru recuperarea eventualelor daune;
– confidenţialitatea şi protejarea imaginii;
– evitarea stresului emoţional şi a riscului unui rezultat nefavorabil;
– suspendarea termenului de 3 luni pentru depunerea plângerii prealabile.
Pentru suspect sau inculpat:
– evitarea unei condamnări penale şi a consecinţelor ce le implică (anulare permis,
demitere, decădere din drepturi, restrângerea exerciţiului unor drepturi);
– acordul încheiat împiedică punerea în mișcare sau exercitarea în continuare a acțiunii
penale – art. 16 lit.g Cod proc. pen.;
– în cazul infracțiunilor pedepsite cu amendă sau închisoare de cel mult 7 ani, posibilitatea
renunțării de către procuror la urmărirea penală și acordării unui termen de maxim 9 luni pentru
îndeplinirea obligațiilor asumate prin acordul de mediere;
– suspendarea facultativă a procesului penal (maxim 3 luni de la data dispunerii măsurii),
pe timpul desfăşurării medierii;
– reducerea pedepsei ca efect al reținerii circumstanței atenuante constând în eforturile
infractorului de înlăturare sau diminuare a consecințelor infracțiunii;
– partea vătămată nu mai poate depune plângere pentru aceeaşi faptă;
– dreptul de a fi asistat de avocat în timpul medierii;
– confidenţialitatea;